Zajęcia muzyczno - ruchowe

 Karnet miesięczny

(4 spotkania)

i2

80 zł

Zerówka muzyczna

 Karnet miesięczny

(4 spotkania)

i3

90 zł

Zajęcia adaptacyjne

 Karnet miesięczny

(4 spotkania)

i3160 zł

Rytmika z elementami muzykoterapii

 Karnet miesięczny

(4 spotkania)

i4

90 zł

Warsztaty muzyczno - ruchowe dla kobiet w ciąży

 Karnet miesięczny

(4 spotkania)

i5120 zł

Lekcje gry na pianinie

 Karnet miesięczny

(4 spotkania po 30 min)

piano

120 zł

Lekcje gry na pianinie

 Karnet miesięczny

(4 spotkania po 45 min)

piano

160 zł

Warsztaty muzyczno - ruchowe dla seniorów

 Karnet miesięczny

(4 spotkania)

i6

120 zł