Rytmika jest jedną z najlepszych metod wychowania muzycznego stworzoną przez szwajcarskiego muzyka Emila Jaques-Dalcroze’a. Jego założeniem była pełna aktywizacja ucznia, którą można osiągnąć przez ruch, który jest niezbędnym czynnikiem dla prawidłowego rozwoju dziecka. Każde dziecko biorące udział w zajęciach rytmiki poznaje świat muzyki przez własne doświadczenie. Teorię muzyki poprzedzamy praktycznym i aktywnym przeżyciem muzycznym. Działamy zgodnie z zasadą: słucham – odczuwam – wykonuję – nazywam – utrwalam – zapamiętuję.

W czasie zajęć stosujemy elementy muzykoterapii, ponieważ muzyka silnie i bezpośrednio oddziałuje na całą osobowość dziecka. Wpływa między innymi na aktywizację psychoruchową, pobudzenie, uspokojenie czy rozluźnienie psychofizyczne dziecka. Poza tym muzyka pobudza do myślenia, spontanicznego działania, wychodzenia z inicjatywą czy wyrażania uczuć. Poszerzając naszą ofertę o choreoterapię zapewnimy Waszym dzieciom pomoc w nawiązywaniu relacji z innymi. Odpowiednio sterowana aktywność ruchowa pełni funkcje korygujące, aktywizujące, regulujące, rozładowujące, stymulujące oraz poznawcze. Wpłynie to nie tylko na rozwijanie predyspozycji fizycznych Twojego dziecka, ale również rozwój jego osobowości.

Psycholodzy i pedagodzy podkreślają, że metoda Rytmiki wpływa nie tylko na rozwijanie zdolności muzycznych, ale kształci także wiele innych dyspozycji fizycznych i umysłowych, takich jak:

  • pamięć i uwaga
  • słuch fizjologiczny i muzyczny
  • umiejętności dłuższej w czasie koncentracji
  • rozwijanie wyobraźni
  • rozwijanie układu kostnego i mięśniowego
  • poprawę samopoczucia

Bez nazwy-3 kopia NIÑOS-JUEGOS-Y-MÚSICA 00_pasen_sprookjesballet

PODZIAŁ NA GRUPY:

 

Wtorek 17:00 – 17:45

Karnet miesięczny (4 spotkania) 90 zł

Piątek 16:30 – 17:15

Karnet miesięczny (4 spotkania) 90 zł

Piątek 16:30 – 17:15

Karnet miesięczny (4 spotkania) 90 zł