Szczęśliwy przedprzedszkolak to oferta przygotowująca dzieci do bezpiecznego i harmonijnego przekroczenia progu przedszkola czy zerówki. W czasie zajęć Twoje dziecko będzie oswajać się z nową sytuacją, jaką jest spędzanie czasu ze swoimi  rówieśnikami i pedagogami. Odpowiednio dobrane zabawy i ćwiczenia pomogą dziecku w zdobywaniu nowych umiejętności, ułatwią wkraczanie w świat grupy rówieśniczej oraz zapewnią ciekawe spędzenie czasu.

Zajęcia adaptacyjne w naszym studio składają się z trzech części:

  1. zajęcia muzyczno-ruchowe
  2. zajęcia plastyczne
  3. swobodna zabawa

Na początku w zajęciach wraz z dzieckiem uczestniczy rodzic, który po pewnym czasie staje się obserwatorem pracy dziecka w grupie. Etapem do którego stopniowo dążymy jest samodzielne uczestniczenie dziecka w zajęciach.

Print d4b22e8d4b1fb6349c7d95bc5629e3c0_L